Drift og økonomi

grasfjell.no © 2015

Drift og økonomi

Et løypenett plassert i høyfjellet krever stor økonomisk innsats. Hele løypenettet ligger fra ca 950 moh og oppover til ca 1150 moh. Bare små partier av løypene ligger i skogsbeltet. Resten ligger i åpent og ubeskyttet terreng. Traseene løypene kjøres på er vill natur, helt ubehandlet på sommertid.

Det kreves mye snø og stor innsats med prepareringsmaskin for å kjøre løypene på vinteren. Stikking av skiløypene er utført med faste staker av tre. Det er omfattende arbeid å vedlikeholde dette. Materiell må kjøres ut om vinteren og arbeidet med innfesting i bakken må gjøres om sommeren. Det er tilsvarende opplegg for veivisere og kartoppslag. Siste oppgradering av løypestikk og kart med oppslag, ble fullført senest våren 2013. Det foregår et kontinuerlig arbeid i sommerstiene med bygging av klopper, drenering, bygging av småvarder, merking og skilting.

Dette arbeidet koster mye. Vi hadde et anslag på driftsbudsjett i 2009 som nærmet seg en kvart million kroner. Et realistisk budsjett vil fordre inntekter på rundt kr 350 000 i de nærmeste årene. Det er alltid en grense for hva som kan betales av hovedbidragsyterene. Vi har derfor innsett at vi må gjøre en stor jobb med å hente inn driftsmidler og eventuelt avsetninger for investering. Vi vil derfor tilskrive frittstående hytter, fastboende, bedrifter, tilstøtende kommuner, bedriftshytter, overnattingsteder og hytteforeninger. Vi må satse på løsninger som kan la den enkelte dagsturist betale for bruk av løypene.

Vi håper at det er mange fornøyde skiløpere etter en tur (eller 10) i løypene og at de vil gi oss et bidrag etter evne og lyst.

Fullverdig medlem i GTL, kontingent pr år: kr 1000,-

Meld deg inn i Grasfjell Tur og Løypelag her

Vi bruker den lokale Tinn Sparebank. Kontonummer: 2620 42 98814

Vi mottar alle bidrag, små og store, med takk.