Organisasjonsfakta

grasfjell.no © 2015

Organisasjonsfakta

Skiløypene i Skinnarbu-området, mellom Møsvann, Frøystul og sørsiden av Grasfjell, ble ivaretatt av en organisasjon som het "Hardangervidda Turist Service" (HTS) i mange år. I 2009 ble HTS, som var delvis kommunalt, vedtatt nedlagt. Noen måtte ta tak og organisere fremtidens løypekjøring.

Alle ville ha løyper, men det var delte meninger om hvordan dette skulle organiseres.

"Grasfjell Tur og Løypelag" (GTL) ble stiftet mandag 20 mai 2013. Et styre (5) og et bredt sammensatt arbeidsutvalg (10) jobber målrettet mot å få laget forankret med solid økonomi. Vi ønsker på sikt å investere i egen løypemaskin.

GTL går derfor bredt ut mot hotell, hytteforeninger, firmahytter, frittstående hytter, kommuner og bedrifter. Vi vurderer også alle muligheter for å få dagsturister i løypene til å betale for det tilbudet de får.

Vår innleide løypekjører anskaffet en meget pent brukt løypemaskin i slutten av april 2013. Dette er en moderne Prinot Husky med alt moderne utstyr for legging og vedlikehold av spor. Den er lettere og mer økonomisk i drift enn de gamle tunge maskinene.

Kontaktopplysninger

Prinot Husky

GRASFJELL TUR OG LØYPELAG

Adresse:

c/o Henning Skinnarland

Møsvann

3660 Rjukan

Telefon: 480 47 646

Mail: henning.skinnarland@gmail.com

Webadresse: www.grasfjell.no

Org.nummer: 912060519

Bankforbindelse: Tinn Sparebank

Kontonummer: 26204298814

Utbedring av sommerstier
Klargjøring for vinterløyper
Utbedring av sommerstier